Witaminy.sos.pl

Oferta Gabinetów Rozwoju


Oferta Gabinetów Rozwoju

Gabinety Rozwoju to zespół specjalistów zrzeszonych w celu leczenia i wspierania chorób i ogólnie pojętego zdrowia psychicznego. W ofercie znajduje się pomoc psychologiczna, psychiatryczna, psychoterapeutyczna oraz wiele innych terapeutów, pracujących w obszarze ludzkiej psychiki. Z jakich zatem usług można skorzystać w Gabinecie Rozwoju?

Gabinet psychiatryczny

Współcześnie konsultacje odbywają się zarówno drogą tradycyjną, jak i online oraz telefoniczną. W gabinecie przyjmują dr K.M. Adamska oraz dr J. Ślusarska. Psychiatria skupia się głównie na farmakoterapii. Lekarze psychiatrii współcześnie pogłębiają wiedzę również z psychoterapii, gdyż leczenie oparte na psychiatrii i psychoterapii przynosi znacznie lepsze i trwalsze rezultaty. W zależności od potrzeb i trudności pacjenta wdraża się farmakoterapię krótko bądź długo terminową.

Gabinet psychologiczny

By móc dokładnie ocenić stan psychiczny pacjenta niezbędne jest również badanie psychologiczne, które przeprowadzane jest w gabinecie psychologicznym. Tutaj psycholog skupia się na zebraniu szczegółowego wywiadu, na podstawie którego podejmowane są dalsze kroki leczenia. Nieraz sytuacja życiowa zmusza do tego, by w celu przywrócenia życia na dawne tory trzeba skorzystać z pomocy profesjonalisty. Wiele wydarzeń życiowych może doprowadzić do wielkiego cierpienia psychicznego, które powstaje na skutek śmierci bliskiej osoby, rozwodu, utraty pracy, chorób przewlekłych czy codziennych problemów. Na wagę złota jest pomoc psychologa, z którym można szczerze porozmawiać, zaufać i czuć się bezpiecznie.

Gabinet psychoterapeutyczny

Psychoterapia jest leczeniem, które polega na dialogu, opartym na relacji z terapeutą. Na początku ma miejsce konsultacja, która trwa przez kilka spotkań, w czasie których psychoterapeuta zbiera wywiad, powiązany z problemami i niepokojącymi objawami, które zmusiły pacjenta do podjęcia leczenia. W trakcie jej trwania pogłębiana jest historia życia, sytuacja rodzinna oraz wszelkie relacje, w jakie jest uwikłany każdy pacjent.

Gabinet seksuologiczny

Seksualność jest nieodłącznym elementem wpływającym na ostateczne samopoczucie człowieka, dzięki niej radość życia wzrasta oraz satysfakcja w różnych jej sferach. Pomoc seksuologa jest dedykowana osobom, które z powodu swoich problemów wymagają wsparcia. Konsultacje te mogą dotyczyć psychoterapii zaburzeń seksualnych, seksuologicznego poradnictwa partnerskiego i rodzinnego, problemów związanych z filozofią i psychologią miłości, uwodzenia i rozstania, tematyki związków nieformalnych oraz problemów osób o innej niż heteroseksualna orientacja czy też osób.

Pozostałe wsparcie w Gabinetach Rozwoju

W Gabinetach Rozwoju z pomocy mogą skorzystać również dzieci oraz młodzież, osoby zmagające się z różnymi uzależnieniami, w tym i chemicznymi, osoby z zaburzeniami snu, ci, którzy potrzebują diagnozy psychologicznej, terapii par, rodzin czy dla seniorów. Gabinety Rozwoju wychodzą naprzeciw osobom, zmagającym się z problemami psychicznymi, oferując im nie tylko leczenie na terenie placówki, ale także służą możliwością skorzystania z wizyt domowych.

Oferta Gabinetów Rozwoju

Artykuł powstał we współpracy z psycholog w Krakowie.